ĐÈN CHIẾU SÁNG

Đèn Đường LED

Đèn LED EPSILON 50W-150W

Đèn Đường LED

Đèn LED IOTA 60W-200W

Đèn Đường LED

Đèn LED MUY 180W

Đèn Đường LED

Đèn LED PI 250W

Đèn Đường LED

Đèn LED ANITA 40W-150W

Đèn Đường LED

Đèn LED UPSILON 80W-200W

Đèn Đường LED

Đèn Led PHI 30W-180W

Đèn Đường LED

Đèn LED CHI 40W-320W

Đèn Đường LED

Đèn LED NU 80W-200W

Đèn Đường LED

Đèn LED WA

Đèn Đường LED

Đèn LED KAPPA 200W

Đèn Đường LED

Đèn Pha LED 400W

DÂY CÁP ĐIỆN

Dây Cáp Điện

Đại lý cấp I CADI-SUN

COMPOSITE

Với phương châm “cùng hợp tác phát triền” và định hướng luôn “cải tiến đổi mới” MB Lighting đã lỗ lực cả về nhân lực, vật chất, xây dựng thương hiệu uy tín để khách hàng tin dùng.