Cột đèn chiếu sáng sân bóng mini

★ Cột đèn chiếu sáng sân bóng vừa có tác dụng đỡ đèn, vừa để mắc lưới chắn bóng. Cột có sẵn bu lông, ốc, thân cột, đế cột và cần đỡ đèn. Trên thị trường có rất nhiều loại cột đèn với thiết kế và chi phí khác nhau. Khách hàng cần chọn lựa cột đèn thích hợp với sân bóng của mình.