Cột thép bát giác MB01-K

Cột thép bát giác MB01-K được mạ nhũng kém nóng và tính toán thiết kế chịu được tốc độ gió đến 45m/s (tương đương vùng áp lực gió 125daN/m2). Hệ số hình dạng địa hình và các hệ số thống kê khác bằng 1.