Cột đèn cao áp MB02-D

Cột đèn cao áp MB02-D được mạ nhúng kẽm nóng và được tính toán thiết kế chịu được tốc độ gió đến 45m/s (tương đương vùng áp lực gió 125daN/m2). Hệ số hình dạng địa hình và các hệ số thống kê khác bằng 1