Cột sân vườn Bamboo

★ Thân cột Bamboo được sản xuất bằng nhôm đúc.
★ Đế bằng gang đúc DC-08
★ Thân cột bằng ống nhôm định hình.
★ Đèn cầu Cubo
★ Khung móng M12x190x190x500mm
★ Lắp các bóng: cao áp thủy ngân M80 – 125W, cao áp Sodium S70W, Compact 20W E27…