Cột thép bát giác MB02-K

Cột thép bát giác MB02-K được mạ nhúng kẽm nóng và được tính toán thiết kế chịu được tốc độ gió đến 45m/s (tương đương vùng áp lực gió 125daN/m2). Hệ số hình dạng địa hình và các hệ số thống kê khác bằng 1.