Cột đèn chiếu sáng sân tennis

Giá: Liên hệ

✪ Cột đèn sân tennis được sản xuất và cung cấp bởi MB Lighting luôn đảm bảo chất lượng cao nhất, Các yêu cầu kỹ thuật của MB Lighting bao gồm các quy trình sau:
✯ Làm sạch ba via, cạnh sắc. Mối hàn chắc ngấu, liên tục.
✯ Mạ nhúng kẽm nóng sau gia công.
✯ Tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008.
✯ Các sai lệch kích thước được chọn theo TCVN 2463-77.