Cột đèn chiếu sáng sân tennis

✪ Cột đèn sân tennis được sản xuất và cung cấp bởi MienBac Lighting luôn đảm bảo chất lượng cao nhất, Các yêu cầu kỹ thuật của MienBac Lighting bao gồm các quy trình sau:
✯ Làm sạch ba via, cạnh sắc. Mối hàn chắc ngấu, liên tục.
✯ Mạ nhúng kẽm nóng sau gia công.
✯ Tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008.
✯ Các sai lệch kích thước được chọn theo TCVN 2463-77.