Bảng giá vật liệu xây dựng tại các tỉnh mới nhất năm 2023

Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Hà Nam Quý I năm 2023
Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính Thành phố Hải Phòng tháng 3 năm 2023
Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Bắc Giang Quý II năm 2023
Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Bắc Kạn Quý I năm 2023
Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Bắc Ninh Quý II năm 2023
Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Cao Bằng Quý I năm 2023
Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Hà Giang tháng 2 năm 2023
Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Hà Tĩnh tháng 1 năm 2023
Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Hòa Bình Quý I năm 2023
Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Hưng Yên tháng 3 năm 2023
Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Hải Dương tháng 1 năm 2023
Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Lai Châu tháng 3 năm 2023
Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Lào Cai tháng 1 năm 2023
Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Lạng Sơn tháng 1 năm 2023
Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Nam Định tháng 2 năm 2023
Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Ninh Bình tháng 1 năm 2023
Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Phú Thọ Quý I năm 2023
Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Quảng Bình tháng 3 năm 2023
Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Quảng Ngãi Quý IV năm 2022
Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Quảng Ninh Quý IV năm 2022
Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Sơn La Quý I năm 2023
Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Thanh Hóa Quý IV năm 2022
Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Thái Bình tháng 1 năm 2023
Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Thái Nguyên tháng 1 năm 2023
Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 3 năm 2023
Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Tuyên Quang tháng 11 năm 2022
Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Vĩnh Phúc Quý I năm 2023
Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Yên Bái Quý I năm 2023
Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Điện Biên tháng 3 năm 2023

Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Khánh Hòa tháng 7 năm 2023
Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Quảng Ngãi Quý II năm 2023
Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Quảng Ninh Quý II năm 2023
Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Thanh Hoá Quý I năm 2023
Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Tuyên Quang tháng 7 năm 2023
Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Vĩnh Long tháng 7 năm 2023
Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Hà Tĩnh tháng 8,9 năm 2023
Bảng giá Liên sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Hậu Giang tháng 9 năm 2023