Lưu trữ thẻ: Bảng giá liên sở Xây dựng Bắc Giang năm 2019

Bảng giá liên sở Xây dựng Bắc Giang năm 2019

Bảng Giá Liên Sở Bắc Giang 2019

Ngày 31/07/2019, Liên Sở Xây dựng – Tài chính đã có văn bản số 04/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ thời điểm tháng 07/2019. Một số nội dung […]