Lưu trữ thẻ: PHƯƠNG ÁN LẮP DỰNG TRỤ ĐÈN NÂNG HẠ

PHƯƠNG ÁN LẮP DỰNG TRỤ ĐÈN NÂNG HẠ – GIÀN ĐÈN NÂNG HẠ

Cột đèn đa giác nâng hạ thiết kế và chế tạo có độ cao từ 20 mét đến 30 mét. Đặc điểm nổi bật của cột này là đèn chiếu sáng được lắp đặt, thay thế, bảo dưỡng ở dưới thấp nên cực kỳ thuận tiện trong quá trình lắp đặt vận hành và bảo […]