Lưu trữ thẻ: Công bố Giá vật liệu năm 2020 đến hiện trường xây dựng khu vực trung tâm thành phố Bắc Ninh

Công bố Giá vật liệu liên Sở Xây dựng Bắc Ninh năm 2020

Microsoft Word Bia Copy

Công bố Giá vật liệu năm 2020 đến hiện trường xây dựng khu vực trung tâm thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và các huyện Sau khi khảo sát thị trường, Liên sở Xây dựng – Tài chính công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường khu vực trung tâm thành […]