Lưu trữ thẻ: Bảng giá liên sở Bắc Giang năm 2020

Bảng giá liên sở Xây dựng Bắc Giang năm 2020

Bắc Giang Trang 3

Ngày 02/01/2020, Liên Sở Xây dựng – Tài chính đã có văn bản số 01.CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ thời điểm năm 2020. Một số nội dung […]