Đèn Cao Áp

Đèn Cao Áp Chiếu Sáng

ĐÈN CAO ÁP CHIẾU SÁNG Đèn Cao Áp với 3 loại đèn: đèn cao áp thủy ngân, đèn cao áp Sodium và đèn cao áp metal halide được sử dụng phổ biển ở Việt Nam....